Giá tôm thẻ, tôm sú tại Hà Tĩnh và Tây Nam Bộ ngày 16/10/2019

Tại Hà Tĩnh, giá tôm thẻ sống cỡ 50 con/kg ở mức 155.000 đ/kg, cỡ 100 con/kg ở mức 110.000 đ/kg

Diễn biến tôm thẻ sống tại đầm Hà Tĩnh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại 16/10/2019 3/10/2019 7/8/2019 25/7/2019
Tôm thẻ cỡ 100 con/kg 110.000 105.000 90.000
Tôm thẻ cỡ 80 con/kg 100.000
Tôm thẻ cỡ 70 con/kg 110.000
Tôm thẻ cỡ 60 con/kg 125.000
Tôm thẻ cỡ 50 con/kg 155.000 155.000 150.000

Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 16/10 không đổi so với hôm trước.

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 87.000 – 88.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng 16/10/2019 15/10/2019 14/10/2019 11/10/2019 10/10/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000
Cỡ 60 con/kg 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 240.000-250.000 240.000-250.000 200.000 200.000 200.000
Cỡ 30 con/kg 150.000-160.000 150.000-160.000 150.000 150.000 150.000
Cỡ 40 con/kg 125.000-130.000 125.000-130.000 120.000 120.000 120.000

 

Tin mới nhất

T4,17/07/2024