Nhà chăn nuôi
Giá tôm thẻ
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 10/6/2021. Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 28/5/2021. Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu
Giá tôm đột ngột giảm mạnh khiến người nuôi lo lắng Từ đầu năm 2021 giá ...
Cập nhật giá tôm thẻ oxy và tôm sú oxy ngày 16/12/2020 Khu vực: Trà Vinh  
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 15/12/2020. Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú oxy ngày 11/12/2020. Khu vực: ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 5/12/2020 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú oxy ngày 3/12/2020. Khu vực: ...
Cập nhật giá tôm thẻ oxy và tôm sú oxy ngày 2/12/2020. Khu vực: Trà Vinh ...
Cập nhật giá tôm thẻ và Tôm sú Oxy ngày 27/11/2020. Khu vực: Sóc Trăng, Bạc ...
Cập nhật giá tôm thẻ Oxy ngày 26/11/2020. Khu vực: Bình Đại - Bến Tre  
Cập nhật giá tôm thẻ Oxy và tôm sú Oxy ngày 16/11/2020. Khu vực: Trà Vinh
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm thẻ Oxy ngày 6/11/2020. Khu vực: ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú Oxy ngày 14/10/2020. Khu vực: ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 16/9/2020. Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, các doanh nghiệp dự ...
Theo dự báo của Tổng cục Thủy sản, giá tôm cùng các mặt hàng thủy ...
Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: ...
Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: ...
Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: ...
Page 1 of 3123