Diễn biến thị trường
Giá tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu vào Trung Quốc đạt 4,86 USD/kg trong ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Ấn Độ, Ecuador, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan ...
Quý I/2024, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản đạt 103 triệu USD, giảm ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 17/5/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 16/5/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Từ đầu năm đến nay giá tôm thẻ chân trắng ở miền Tây vẫn duy ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 13/5/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 8/5/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 7/5/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 26/4/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 19/4/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 15/4/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 8/4/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 5/4/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 01/4/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 29/3/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ oxy ngày 27/3/2024 Khu vực: Bến Tre, Trà Vinh
Cập nhật giá tôm thẻ oxy ngày 25/3/2024 Khu vực: Bến Tre, Trà Vinh
Cập nhật giá tôm thẻ oxy ngày 22/3/2024 Khu vực: Bến Tre, Trà Vinh
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 11/3/2024 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...