Giá tôm thẻ và tôm sú tại Tây Nam Bộ ngày 11/11

Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 11/11 tăng 4.000 đ/kg so với cuối tuần trước.

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 94.000 – 95.000 đ/kg

Đối với giá tôm sú giao tại nhà máy, cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 11/11, Bạc Linh chào giá tôm sú oxy cỡ 46 con/kg ở mức 149.000 đ/kg (công nghiệp), ở mức 165.000 đ/kg (quảng canh)

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà mau (không kiểm kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng 11/11/2019 8/11/2019 7/11/2019 6/11/2019 5/11/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 89.000-90.000 85.000-86.000 85.000-86.000 85.000-86.000 85.000-86.000
Cỡ 100 con/kg 94.000-95.000 90.000-91.000 90.000-91.000 90.000-91.000 90.000-91.000
Cỡ 90 con/kg 99.000-100.000 95.000-96.000 95.000-96.000 95.000-96.000 95.000-96.000
Cỡ 80 con/kg 104.000-105.000 100.000-101.000 100.000-101.000 100.000-101.000 100.000-101.000
Cỡ 70 con/kg 109.000-110.000 105.000-106.000 105.000-106.000 105.000-106.000 105.000-106.000
Cỡ 60 con/kg 117.000 112.000 112.000 112.000 111.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 230.000 230.000 230.000 230.000 240.000-250.000
Cỡ 30 con/kg 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000-160.000
Cỡ 40 con/kg 120.000 120.000 120.000 120.000 125.000-130.000

Trong tuần 1/11 – 7/11, giá tôm sú cỡ 40 con/kg tại Khánh Hòa ổn định, có mức từ 380.000 – 420.000 đ/kg. Còn tại Đà Nẵng, tuần 1/11 – 7/11, giá tôm thử cỡ 60 con/kg tăng 5.000 đ/kg so với tuần 25/10 – 31/10.

Giá tôm thẻ và tôm sú tại Tây Nam Bộ

Tin mới nhất

T4,24/07/2024