Indonesia: Xuất khẩu tôm thẻ chân trắng giảm 11%

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Sản lượng tôm thẻ chân trắng được phê duyệt xuất khẩu trong Quý III năm 2023 đạt 43.138 tấn và giảm 11% so với đầu năm. 

Dữ liệu gần đây nhất về xuất khẩu của Indonesia cho thấy sản lượng tôm thẻ chân trắng (L. vannamei) được phê duyệt xuất khẩu trong Quý III năm 2023 đạt 43.138 tấn và giảm 11% so với đầu năm. Sản lượng xuất khẩu giảm trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9 lần lượt là 19%, 1% và 12%. Tổng sản lượng hiện đã đạt 130.776 tấn, giảm 17% so với năm 2022.

Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 13% nhưng vẫn chiếm 76% tổng giá trị xuất khẩu trong năm 2023. Xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 16%, chiếm 12% tổng giá trị xuất khẩu. Một thị trường tăng trưởng lớn thứ 3 trong năm nay của Indonesia là Malaysia với sản lượng xuất khẩu đạt 3.581 tấn. Ngược lại, xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục biến động, năm 2023 chỉ đạt 2.763 tấn so với 10.379 tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ xuất khẩu tôm thẻ chân trắng của Indonesia từ năm 2018-2023

Ngọc Anh