Diện tích và sản lượng tôm nước lợ năm 2022

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2022 diện tích tôm nước lợ thả nuôi của cả nước đạt 747,761 nghìn héc-ta, trong đó diện tích nuôi tôm sú là 630,409 nghìn héc-ta, tôm thẻ chân trắng 117,306 nghìn héc-ta, còn lại là tôm càng xanh và tôm khác.

Sản lượng tôm nuôi các loại đạt 1.014,87 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2021; trong đó sản lượng tôm sú đạt 271,324 nghìn tấn, tôm thẻ chân trắng đạt 743,5554 nghìn tấn, còn lại là tôm càng xanh và tôm khác. Kim ngạch xuất khẩu tôm của nước ta trong năm 2022 cũng lập kỷ lục 4,3 tỷ USD, tăng 11,2% so với năm 2021.

Cụ thể như sau:

Tin mới nhất

CN,16/06/2024