Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 4/11
  • Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 4/11 không đổi so với cuối tuần trước.

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 90.000 – 91.000 đ/kg.

Đối với giá tôm thẻ giao tại nhà máy cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: ngày 4/11, Stapimex chào giá rtôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 87.000 – 98.000 đ/kg (tùy điền kiện giao hàng), tăng 1.000 đ/kg so với hôm 24/10

Đối với giá tôm sú giao tại nhà máy/cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 4/11, SVS chào giá tôm sú nguyên liệu con quảng canh cỡ 5 con/kg ở mức 600.000 đ/kg, không đổi so với ngày 31/10.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng 4/11/2019 1/11/2019 31/10/2019 30/10/10/2019 29/10/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 85.000-86.000 85.000-86.000 85.000-86.000 85.000-86.000 85.000-86.000
Cỡ 100 con/kg 90.000-91.000 90.000-91.000 90.000-91.000 90.000-91.000 90.000-91.000
Cỡ 90 con/kg 95.000-96.000 95.000-96.000 95.000-96.000 95.000-96.000 95.000-96.000
Cỡ 80 con/kg 100.000-101.000 100.000-101.000 100.000-101.000 100.000-101.000 100.000-101.000
Cỡ 70 con/kg 105.000-106.000 105.000-106.000 105.000-106.000 105.000-106.000 105.000-106.000
Cỡ 60 con/kg 112.000 112.000 112.000 112.000 111.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 230.000 230.000 230.000 230.000 240.000-250.000
Cỡ 30 con/kg 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000-160.000
Cỡ 40 con/kg 120.000 120.000 120.000 120.000 125.000-130.000

 

Xem thêm: Giá tôm nguyên liệu tăng

Tin mới nhất

T6,21/06/2024