Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 12-4-2023

📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝟭𝟮/𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟯

✅Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu

Tin mới nhất

T7,24/02/2024