giá tôm sóc trăng
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 14/5/2021. Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 11/5/2021. Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 5/5/2021. Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 28/4/2021. Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và oxy ngày 11/3/2021. Khu vực: Sóc Trăng, ...
Cập nhật giá tôm thẻ oxy và tôm sú oxy ngày 24/12/2020. Khu vực: Sóc Trăng, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 5/12/2020 Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 30/11/2020. Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu
Cập nhật giá tôm thẻ Oxy và tôm sú Oxy ngày 25/11/2020. Khu vực: Sóc Trăng, ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh và tôm sú Oxy ngày 5/11/2020. Khu vực: ...
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 17/9/2020. Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, ...
Tại ĐBSCL, các ao thu hoạch xong đã thả nuôi tiếp vụ đông do đó ...