Giá tôm thẻ và tôm sú tại Tây Nam Bộ

Nguồn cung tôm tại ĐBSCL vẫn đang ít, dự kiến giữa tháng 10 mới có nhiều trở lại.

Đối với tôm thẻ đá, ao đấy khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: Thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 86.000 – 87.000 đ/kg.

Đối với tôm thẻ giao tại nhà máy/ cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 12/9, SVS chào giá tôm thẻ ao bạt cỡ 100 con/kg ở mức 85.000 đ/kg.

Đối với tôm sú giao tại nhà máy/ cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 12/9, Minh An Sea chào giá tôm sú oxy luộc đỏ cỡ 40 con/kg ở mức 170.000 đ/kg (quảng canh), ở mức 155.000 đ/kg (công nghiệp).

Ngày 8/9, Thủy Chung chào giá tôm thẻ sống luộc đỏ, cắt thức ăn 1 đêm cỡ 60 con/kg ở mức 130.000 đ/kg, tăng 3.000 đ/kg so với hôm 14/07.

Diễn biến tôm nguyên liệu (ướp đá) không kiểm tra kháng sinh, đ/kg.

Tại đầm Sóc Trăng

Tôm thẻ 12/09/2019 11/09/2019 10/09/2019 09/09/2019 06/09/2019
Cỡ 110 con/kg 81.000-82.000 81.000-82.000 80.000-81.000 80.000-81.000 80.000-81.000
Cỡ 100 con/kg 86.000-87.000 86.000-87.000 85.000-86.000 85.000-86.000 85.000-86.000
Cỡ 90 con/kg 91.000-92.000 91.000-92.000 90.000-91.000 90.000-91.000 90.000-91.000
Cỡ 80 con/kg 96.000-97.000 96.000-97.000 95.000-96.000 95.000-96.000 95.000-96.000
Cỡ 70 con/kg 101.000-102.000 101.000-102.000 100.000-101.000 100.000-101.000 100.000-101.000
Cỡ 60 con/kg 107.000 107.000 106.000 106.000 106.000
Cỡ 50 con/kg 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000
Cỡ 40 con/kg 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000

Tại đầm Bạc Liêu

Tôm thẻ 12/09/2019 11/09/2019 10/09/2019 09/09/2019
Cỡ 110 con/kg 81.000-82.000 81.000-82.000 80.000-81.000 80.000-81.000
Cỡ 100 con/kg 86.000-87.000 86.000-87.000 85.000-86.000 85.000-86.000
Cỡ 90 con/kg 91.000-92.000 91.000-92.000 90.000-91.000 90.000-91.000
Cỡ 80 con/kg 96.000-97.000 96.000-97.000 95.000-96.000 95.000-96.000
Cỡ 70 con/kg 101.000-102.000 101.000-102.000 100.000-101.000 100.000-101.000
Cỡ 60 con/kg 107.000 107.000 106.000 106.000
Cỡ 50 con/kg 117.000 117.000 117.000 117.000
Cỡ 40 con/kg 138.000 138.000 138.000 138.000

Tại đầm Cà Mau

Tôm thẻ 12/09/2019 11/09/2019 10/09/2019 09/09/2019 06/09/2019
Cỡ 100 con/kg 86.000-87.000 86.000-87.000 85.000-86.000 85.000-86.000 85.000-86.000
Cỡ 90 con/kg 91.000-92.000 91.000-92.000 90.000-91.000 90.000-91.000 90.000-91.000
Cỡ 80 con/kg 96.000-97.000 96.000-97.000 95.000-96.000 95.000-96.000 95.000-96.000
Cỡ 70 con/kg 101.000-102.000 101.000-102.000 100.000-101.000 100.000-101.000 100.000-101.000

Tin mới nhất

T5,18/07/2024