Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 21/11

Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 21/11 không đổi so với những ngày trước.

Đối với tôm thẻ đá, ao đấy khu vực Bạc Liêu,Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 94.000 – 95.000 đ/kg

Đối với tôm thẻ giao tại nhà máy, cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: ngày 21/11, Tài Kinh Anh chào giá tôm thẻ nguyên liệu cỡ 100 con/kg ở mức 88.000 đ/kg (không kiểm kháng sinh); 90.000 đ/kg (đạt kháng sinh). Công ty nhận tôm cỡ 20 – 200 con/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng Bạc Liêu, Cà Mau (không kiểm kháng sinh) đ/kg

Tên mặt hàng 21/11/2019 20/11/2019 19/11/2019 18/11/2019 15/11/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 89.000-90.000 89.000-90.000 89.000-90.000 89.000-90.000 89.000-90.000
Cỡ 100 con/kg 94.000-95.000 94.000-95.000 94.000-95.000 94.000-95.000 94.000-95.000
Cỡ 90 con/kg 99.000-100.000 99.000-100.000 99.000-100.000 99.000-100.000 99.000-100.000
Cỡ 80 con/kg 104.000-105.000 104.000-105.000 104.000-105.000 104.000-105.000 104.000-105.000
Cỡ 70 con/kg 109.000-110.000 109.000-110.000 109.000-110.000 109.000-110.000 109.000-110.000
Cỡ 60 con/kg 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 230.000 230.000 230.000 230.000 240.000-250.000
Cỡ 30 con/kg 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000-160.000
Cỡ 40 con/kg 120.000 120.000 120.000 120.000 125.000-130.000

>>> Xu hướng mới điều trị bệnh tôm theo mô hình an toàn sinh học

Tin mới nhất

CN,21/07/2024