Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 10/12

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg miwr mức 99.000-100.000 đ/kg

Đối với giá tôm thẻ giao tại nhà máy, cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 10/12, Sao Ta chào giá tôm thẻ giám sát cỡ 100 con/kg ở mức 103.000 đ/kg, không đổi so với hôm 2/12

Đối với giá tôm sú giao tại nhà máy, cơ sở chế bién Tây Nam Bộ: Ngày Ngày 10/12, Minh Phú Cà mau/Hậu Giang chào giá tôm sú giám sát sạch xuất Nhật cỡ 10 con/kg ở mức 404.000 đ/kg (tùy tiêu chuẩn kiếm kháng sinh; trợ giá 3.000 đ/kg khi giao hàng trước 5 tiếng sau khi đánh bắt).

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (không kiểm kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng 10/12/2019 9/12/2019 6/12/2019 5/12/2019 4/12/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 95.000-96.000 95.000-96.000 94.000-95.000 94.000-95.000 94.000-95.000
Cỡ 100 con/kg 100.000-101.000 100.000-101.000 99.000-100.000 99.000-100.000 99.000-100.000
Cỡ 90 con/kg 105.000-106.000 105.000-106.000 104.000-105.000 104.000-105.000 104.000-105.000
Cỡ 80 con/kg 110.000-111.000 110.000-111.000 109.000-110.000 109.000-110.000 109.000-110.000
Cỡ 70 con/kg 115.000-116.000 115.000-116.000 114.000-115.000 114.000-115.000 114.000-115.000
Cỡ 60 con/kg 121.000 121.000 121.000 121.000 118.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 210.000-230.000 210.000-230.000 21.000-230.000 210.000-230.000 230.000
Cỡ 30 con/kg 155.000-160.000 155.000-160.000 155.000-160.000 155.000-160.000 160.000-170.000
Cỡ 40 con/kg 130.000-140.000 130.000-140.000 125.000-130.000 125.000-130.000 130.000

Tin mới nhất

T5,25/07/2024