Giá tôm thẻ và tôm sú đá ngày 6/12

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 99.000-100.000 đ/kg

Đối với giá tôm thẻ giao tại nhà máy, cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 6/12, Cases Cà Mau chào giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 89.000 đ/kg, tăng 6.000 đ/kg so với hôm 23/9 (xỡ 20-300 con/kg trợ giá 4.000 đ/kg)

Đối với giá tôm sú giao tại nhà nháy, cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 6/12, Cẩm Vui chào giá tôm sú công nghiệp ngâm 1 đếm cỡ 15 con/kg ở mức 280.000 đ/kg

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (không kiểm kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng 6/12/2019 5/12/2019 4/12/2019 3/12/2019 2/12/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 94.000-95.000 94.000-95.000 94.000-95.000 94.000-95.000 94.000-95.000
Cỡ 100 con/kg 99.000-100.000 99.000-100.000 99.000-100.000 99.000-100.000 99.000-100.000
Cỡ 90 con/kg 104.000-105.000 104.000-105.000 104.000-105.000 104.000-105.000 104.000-105.000
Cỡ 80 con/kg 109.000-110.000 109.000-110.000 109.000-110.000 109.000-110.000 109.000-110.000
Cỡ 70 con/kg 114.000-115.000 114.000-115.000 114.000-115.000 114.000-115.000 114.000-115.000
Cỡ 60 con/kg 121.000 121.000 118.000 118.000 118.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 210.000-230.000 210.000-230.000 230.000 230.000 230.000
Cỡ 30 con/kg 155.000-160.000 155.000-160.000 160.000-170.000 160.000-170.000 160.000-170.000
Cỡ 40 con/kg 125.000-130.000 125.000-130.000 130.000 130.000 130.000

>>> Thương lái lại tranh mua tôm

Tin mới nhất

T7,20/07/2024