Giá tôm thẻ và tôm sú đá ngày 21/10

Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 21/10 không đổi so với cuối tuần trước.

Đối vớ tôm thẻ đá, ao đất khu vự Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 87.000 – 88.000 đ/kg

Đối với giá tôm thẻ giao tại nhà máy/cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 21/10, Stapimex chào giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 84.000-95.000 đ/kg (tùy điều kiện giao hàng), tăng 3.000đ/kg so với hôm 12/10.

Đối với giá tôm sú giao tại nhà máy/cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 21/10, SVS chào giá tôm sú nguyên con quảng canh cỡ 5 con/kg ở mức 600.000 đ/kg.

Diễn Biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (không kiểm kháng sinh) đ/kg

Tên mặt hàng 21/10/2019 18/10/2019 17/10/2019 16/10/2019 15/10/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-98.000 92.000-98.000 92.000-98.000 92.000-98.000 92.000-98.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000
Cỡ 60 con/kg 109.000 109.000 109.000 109.000 109.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 240.000-250.000 240.000-250.000 240.000-250.000 240.000-250.000 240.000-250.000
Cỡ 30 con/kg 150.000-160.000 150.000-160.000 150.000-160.000 150.000-160.000 150.000-160.000
Cỡ 40 con/kg 125.000-130.000 125.000-130.000 125.000-130.000 125.000-130.000 125.000-130.000

Tin mới nhất

T5,18/07/2024