Giá tôm thẻ đá tại Tây Nam Bộ

Tại ĐBSCL, thời tiết mưa nhiều nên dịch bệnh tăng, ước tính khoảng 50-60% diện tích bị dịch bệnh đốm trắng, phân trắn, gan, … nguồn cung hiện tại không nhiều. Lượng tôm thu hoạch trong tuần qua dự kiến đáp ứng được khoảng 40-50% công suất chế biến của các nhà máy.

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu cự Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 87.000-88.0000 đ/kg.

Đối với tôm thẻ giao tại nhà máy/cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 26/09, Tôm Việt chào giá tôm thẻ nguyên liệu không ngâm muối khô cỡ 100 con/kg ở mức 90.000 đ/kg.

Diễn biến tôm nguyên liệu (ướp đá) tai đầm (không kiểm kháng sinh), đ/kg.

Sóc Trăng

Tôm thẻ  26/09/2019 25/09/2019 24/09/2019
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000
Cỡ 60 con/kg 108.000 108.000 108.000
Cỡ 50 con/kg 119.000 119.000 119.000
Cỡ 40 con/kg 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000-141.000
Cỡ 30 con/kg 162.000-166.000 162.000-166.000 162.000-166.000

Bạc Liêu

Tôm thẻ  26/09/2019 25/09/2019 24/09/2019
Cỡ 110 con/kg 82.000-83.000 82.000-83.000 82.000-83.000
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000
Cỡ 60 con/kg 108.000 108.000 108.000
Cỡ 50 con/kg 119.000 119.000 119.000
Cỡ 40 con/kg 138.000-141.000 138.000-141.000 138.000-141.000
Cỡ 30 con/kg 162.000-166.000 162.000-166.000 162.000-166.000

Cà Mau

Tôm thẻ  26/09/2019 25/09/2019 24/09/2019
Cỡ 100 con/kg 87.000-88.000 87.000-88.000 87.000-88.000
Cỡ 90 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000
Cỡ 80 con/kg 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000
Cỡ 70 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000

Tin mới nhất

CN,21/07/2024