Giá tôm thẻ sống tại Hà Tĩnh ngày 03/10

Tại Hà Tĩnh, giá tôm thẻ sống cỡ 50 con/kg ở mức 155.000 đ/kg, cỡ 100 con/kg ở mức 105.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ sống tại đầm Hà Tĩnh (không kiểm tra kháng sinh), đ/kg

Chủng loại 3/10/2019 7/8/2019 25/7/2019 11/6/2019
Tôm thẻ cỡ 100 con/kg 105.000 90.000 90.000
Tôm thẻ cỡ 80 con/kg 100.000
Tôm thẻ cỡ 70 con/kg 110.000
Tôm thẻ cỡ 60 con/kg 125.000
Tôm thẻ cỡ 50 con/kg 155.000 150.000 135.000-140.000

Tin mới nhất

T5,25/07/2024