Giá tôm thẻ đá tại Bình Định ngày 03/10

Tại Bình Định, giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg ở mức 95.000 đ/kg, tôm thẻ oxy cỡ 100 con/kg ở mức 97.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ đá thu mua tại Bình Định, đ/kg.

Chủng loại 3/10/2019 16/9/2019 5/9/2019
Tôm thẻ cỡ 110 con/kg 92.000 90.000 87.000
Tôm thẻ cỡ 100 con/kg 95.000 93.000 90.000
Tôm thẻ cỡ 90 con/kg 98.000 96.000 93.000
Tôm thẻ cỡ 80 con/kg 101.000 99.000 96.000
Tôm thẻ cỡ 70 con/kg 104.000 102.000 99.000

Tin mới nhất

T5,25/07/2024