Công văn số 68/2018/CV-VASEP: Giải quyết các kiến nghị về Phí tại 4 Thông tư năm 2016 của Bộ Tài chính (lần lượt số: 230, 279, 285, 286) và đề nghị lịch cùng khảo sát-làm việc tại 1 Cảng cá ngày 4/5/2018

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN thủy sản hội viên chân thành cảm ơn Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT đã luôn hỗ trợ VASEP và các DN thủy sản cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong suốt thời gian qua.

Trên cơ sở các công văn đã ban hành và trong bối cảnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo các NQ19 của Chính phủ và giảm chi phí cho DN, Hiệp hội VASEP đã có các báo cáo kiến nghị về mức phí tại 4 thông tư của Bộ Tài chính năm 2016 (230, 279, 285, 286) trong hơn 1 năm qua trên tinh thần hợp tác, xây dựng và có cơ sở. Tuy nhiên, đã nhiều tháng qua các nội dung cụ thể này vẫn chưa được ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung khiến cộng đồng các DN thủy hải sản vẫn đang tiếp tục phải thực hiện nộp các mức phí cao này khiến gặp nhiều khó khăn.

Bằng văn bản này, Hiệp hội VASEP kính đề nghị:

– Bộ Tài chính xem xét sớm ban hành trong tháng 5/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều & mức phí của các Thông tư 279/2016, 285/2016 và 286/2016 theo tinh thần của bản đã Dự thảo tháng 8/2017 (VASEP đã góp ý tại CV 143/2017/CV-VASEP ngày 19/9/2017 trên cơ sở CV 11472/BTC-CST ngày 29/8/2017 của Bộ Tài chính) để tháo gỡ giúp DN;

– Riêng đối với Thông tư 230/2016/TT-BTC về phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản 700.000 đồng/lần: Bộ Tài chính xem xét thúc đẩy nhanh quá trình thẩm định lại & ban hành Thông tư sửa đổi giúp cộng đồng DN ngay trong tháng 5/2018 này.

Trên tinh thần xây dựng & hợp tác tích cực, khi tiếp tục còn một số ý kiến khác nhau tại Thông tư 230/2016, Hiệp hội kính đề nghị Bộ Tài chính và Bộ NNPTNT sắp xếp để các đơn vị tham mưu của 2 Bộ (Vụ Chính sách Thuế, Tổng cục Thủy sản) cùng VASEP khảo sát-làm việc 1 buổi tại 1 Cảng cá để thống nhất & minh bạch quy trình+chi phí thực tế cho 1 lần xác nhận. Kế hoạch đề xuất là sáng 04/5/2018 tại Cảng cá Hòn Rớ (Khánh Hòa).

Xem chi tiết Công văn: TẠI ĐÂY

Đỗ Hương
Nguồn: Vasep