VĂN BẢN
[caption id="attachment_7628" align="aligncenter" width="500"] Ảnh minh họa[/caption] Trong những năm qua, các cơ quan chức năng ...
15 thủ tục hành chính được thay thế gồm: 1. Đăng ký khảo nghiệm thức ăn ...
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các doanh ...
Theo đó, Thông tư mới sửa đổi, bổ sung một số điều sau: - Sửa đổi, ...
Quyết định áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến ...
Theo đó, một số sản phẩm hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp ...