Bộ NN&PTNT bãi bỏ, thay thế 17 thủ tục hành chính

15 thủ tục hành chính được thay thế gồm:

1. Đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi
2. Công nhận thức ăn chăn nuôi
3. Công nhận thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam
4. Công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu chưa được phép lưu hành tại Việt Nam
5. Công nhận lại thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam
6. Công nhận thay đổi thông tin của thức ăn chăn nuôi đã được phép lưu hành tại Việt Nam
7. Chấp thuận cho nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm, làm mẫu phân tích tại các phòng thí nghiệm
8. Chấp thuận cho nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được phép lưu hành tại Việt Nam để sản xuất, gia công nhằm mục đích tái xuất
9. Chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, nhập khẩu
10. Chỉ định lại tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu, nhập khẩu
11. Kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
12. Kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất khẩu
13. Kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi bị triệu hồi hoặc bị trả về
14. Miễn kiểm tra thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn
15. Kiểm tra giảm chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn.

Trong đó có 2 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đều có tên gọi chung là “Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi”, tuy nhiên, 1 thủ tục cấp T.Ư và 1 thuộc cấp tỉnh, TP.

Quyết định số 2033 cũng bãi bỏ các nội dung công bố từ số thứ tự 6 đến số thứ tự 21 bảng A và số thứ 1 bảng B, phần I; từ số thứ tự 6 đến số thứ tự 21 mục A và số thứ 1 mục B, phần II, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 728/QĐ-BNN-CN ngày 14/3/2017 của Bộ NN&PTNT về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ NN&PTNT trong lĩnh vực chăn nuôi.

Xem nội dung chi tiết: TẠI ĐÂY

Lâm Nguyễn