Cập nhật giá tôm thẻ ngày 18-9-2023

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 18/9/2023

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau