Khánh Hòa (Cam Ranh): 50% trại sản xuất tôm giống gặp khó khăn
Khánh Hòa (Cam Ranh): 50% trại sản xuất tôm giống gặp khó khăn

Trại tôm giống thẻ chân trắng

Nguyên nhân của tình trạng này là đa số các trại sản xuất tôm giống hoạt động nhỏ lẻ, không ổn định; chi phí đầu tư sản xuất tôm giống cao, trong khi giá tôm giống bán ra thấp, có thời điểm chỉ 10 – 15 đồng/con; ngoài ra, tỷ lệ hao hụt trong quá trình sản xuất tương đối cao khiến các cơ sở gặp khó khăn.

Để quản lý chặt chẽ công tác kiểm dịch khi xuất ra ngoài tỉnh, nhất là kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm trên động vật thủy sản giống, Trạm Chăn nuôi và Thú y Cam Ranh phối hợp với thanh tra Chi cục Thủy sản thường xuyên kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển giống thủy sản để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm. Trạm đã quản lý hàng chục trại sản xuất giống tôm theo chương trình giám sát dịch bệnh; lấy mẫu kiểm tra định kỳ để làm kiểm dịch…

Hải Lăng
Nguồn: Báo Khánh Hòa