Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 2/12

Tại ĐBSCL, nguồn cung tôm ít nhưng mức giá không tăng. Trong khi đó, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 2/12 tăng 2.000 đ/kg so với cuối tuần trước.

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 99.000 – 100.000 đ/kg

Đối với tôm sú đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 40 con/kg ở mức 130.000 đ/kg, cỡ 30 con/kg ở mức 160.000-170.000 đ/kg

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (không kiểm kháng sinh), đ/kg.

Tên mặt hàng 2/12/2019 30/11/2019 29/11/2019 28/11/2019 27/11/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 94.000-95.000 92.000-93.000 92.000-93.000 92.000-93.000 91.000-92.000
Cỡ 100 con/kg 99.000-100.000 97.000-98.000 97.000-98.000 97.000-98.000 96.000-97.000
Cỡ 90 con/kg 104.000-105.000 102.000-103.000 102.000-103.000 102.000-103.000 101.000-102.000
Cỡ 80 con/kg 109.000-110.000 107.000-108.000 107.000-108.000 107.000-108.000 106.000-107.000
Cỡ 70 con/kg 114.000-115.000 112.000-113.000 112.000-113.000 112.000-113.000 111.000-112.000
Cỡ 60 con/kg 118.000 118.000 118.000 118.000 115.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000
Cỡ 30 con/kg 160.000-170.000 160.000-170.000 150.000 150.000 150.000
Cỡ 40 con/kg 130.000 130.000 120.000 120.000 120.000

Tin mới nhất

CN,21/04/2024