Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 18/11

Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 18/11 ít thay đổi so với cuối tuần trước.

Đối với tôm thẻ đá, ao đấy khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 94.000 – 95.000 đ/kg, cỡ 60 con/kg ở mức 143.000 đ/kg, cỡ 30 con/kg ở mức 170.000 đ/kg.

Đối với giá tôm thẻ giao tại nhà máy, cơ sở ché biến Tây Nam Bộ: Ngày 18/11, Stapimex chào giá tôm thẻ cỡ 100 con/kg ở mức 88.000 – 99.000 đ/kg (tùy điều kiện giao hàng), không đổi so với hôm 7/11.

Đối với giá tôm sú giao tại nhà máy/cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 18/11, Stapimex chào giá tôm sú cỡ 30 con/kg ở mức 173.000 – 185.000 đ/kg (tùy điều kiện giao hàng) tăng 5.000 đ/kg so với hôm 29/10.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (không kiểm kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng 18/11/2019 15/11/2019 14/11/2019 13/11/2019 12/11/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 89.000-90.000 89.000-90.000 89.000-90.000 89.000-90.000 89.000-90.000
Cỡ 100 con/kg 94.000-95.000 94.000-95.000 94.000-95.000 94.000-95.000 94.000-95.000
Cỡ 90 con/kg 99.000-100.000 99.000-100.000 99.000-100.000 99.000-100.000 99.000-100.000
Cỡ 80 con/kg 104.000-105.000 104.000-105.000 104.000-105.000 104.000-105.000 104.000-105.000
Cỡ 70 con/kg 109.000-110.000 109.000-110.000 109.000-110.000 109.000-110.000 109.000-110.000
Cỡ 60 con/kg 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 230.000 230.000 230.000 230.000 240.000-250.000
Cỡ 30 con/kg 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000-160.000
Cỡ 40 con/kg 120.000 120.000 120.000 120.000 125.000-130.000

Xem thêm: Trung Quốc: tôm tăng giá, thiếu nguồn cung

Tin mới nhất

T5,20/06/2024