Công văn số: 1563/TCTS-NTTS ngày 08 tháng 05 năm 2018 V/v hướng dân, tăng cường quản lý nuôi tôm, ngao (nghêu)

Xem Toàn văn: TẠI ĐÂY