Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 5-5-2023

📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝟱/𝟱/𝟮𝟬𝟮𝟯

✅Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu

Tin mới nhất

T5,20/06/2024