Giá tôm thẻ đá theo cỡ (size) tại Bình Định

Tại Bình Định, giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg ở mức 90.000đ/kg. Trong khi giá tôm thẻ sống cỡ 100 con/kg ở mức 97.000đ/kg.

Chủng loại 05/09/2019 19/08/2019
Tôm thẻ cỡ 110 con/kg 87.000 90.000
Tôm thẻ cỡ 100 con/kg 90.000 93.000
Tôm thẻ cỡ 90 con/kg 93.000 96.000
Tôm thẻ cỡ 80 con/kg 96.000 99.000
Tôm thẻ cỡ 70 con/kg 99.000 102.000

Tin mới nhất

T2,15/07/2024