Sơn La: Ước đạt 567 tấn thuỷ sản trong tháng 8/ 2019

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên toàn tỉnh Sơn La đến đầu tháng 8/ 2019 đạt 2.729 ha, tăng 0.7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tính riêng diện tích nuôi cá đạt 2.075ha, tăng 0,8%. Tổng số lồng bè nuôi là 9.522 chiếc với thể đạt 804.911 m3, giảm 6.1%.

Tính trong tháng 8, sản lượng thuỷ sản ước tính đạt 567 tấn, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu thuỷ sản thu hoạch gồm sản lượng nuôi trồng 484 tấn, giảm 4.9 % (chủ yếu giảm sản lượng nuôi thuỷ sản lồng bè, do gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ), sản lượng khai thác 83 tấn, giảm 8.8%.

Như vậy, tính chung trong 8 tháng, tổng sản lượng thuỷ sản ước tính đạt 5.322 tấn, tăng 4.6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng ước đạt 4.550 tấn, tăng 5.2%, sản lượng cá là 4.470 tấn (tăng 5.3%), tôm là 40 tấn (tăng 0.2%). Sản lượng thuỷ sản khai thác ước đạt 772 tấn, tăng 1.0%, sản lượng cá là 5 43 tấn (tăng 0.4%), sảnlượng tôm là 155 tấn (tăng 4%). Sản lượng giống thuỷ sản ước đạt 59 triệu con, giảm 9.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin mới nhất

T5,23/05/2024