Infographic: Xuất khẩu thủy sản Việt Nam 10 tháng đầu năm 2022

Tháng 10/2022, xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 907 triệu USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 5% so với tháng 9 trước. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, XK thuỷ sản của Việt Nam đạt hơn 9,4 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

VASEP

Tin mới nhất

T6,09/06/2023