Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Tây Nam Bộ ngày 29/11

Tại ĐBSCL, giá tôm thẻ thương lái mua tại đầm ngày 29/11 không đổi so với hôm trước.

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 97.000 – 98.0000 đ/kg

Đối với giá tômt hẻ giao tại nhà máy, cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 29/11, Minh Phú Cà Mau/ Hậu Giang chào giá tôm thử giám sát sạch kháng sinh xuất Mỹ cỡ 100 con/kg ở mức 93.000 – 94.000 đ/kg (tùy tiêu chuẩn kháng sinh; trợ giá 3.000 đ/kg khi giao hàng trước 5 tiếng sau khi đánh bắt).

Đối với tôm sú giao tại nhà máy, cơ sở chế biến Tây Nam Bộ: Ngày 29/11, SVS chào giá tôm sú nguyên con quảng canh cỡ 5 con/kg ở mức 600.000 đ/kg, không đổi so với ngày 25/11.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (không kiểm kháng sinh), đ/kg

Tên mặt hàng 29/11/2019 28/11/2019 27/11/2019 26/11/2019 25/11/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 92.000-93.000 92.000-93.000 91.000-92.000 91.000-92.000 89.000-90.000
Cỡ 100 con/kg 74.000-98.000 97.000-98.000 96.000-97.000 96.000-97.000 94.000-95.000
Cỡ 90 con/kg 102.000-103.000 102.000-103.000 101.000-102.000 101.000-102.000 99.000-100.000
Cỡ 80 con/kg 107.000-108.000 107.000-108.000 106.000-107.000 106.000-107.000 104.000-105.000
Cỡ 70 con/kg 112.000-113.000 112.000-113.000 111.000-112.000 111.000-112.000 109.000-110.000
Cỡ 60 con/kg 118.000 118.000 115.000 115.000 115.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 230.000 230.000 230.000 230.000 240.000-250.000
Cỡ 30 con/kg 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000-160.000
Cỡ 40 con/kg 120.000 120.000 120.000 120.000 125.000-130.000

Tin mới nhất

T2,04/03/2024