Hơn 22.000 ha tôm bị thiệt hại năm 2023

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Năm 2023, tổng diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại là 22.607 ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước (có tổng diện tích bị thiệt hại là 22.894 ha).

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024 của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) chiều ngày 21/12/2023.

Báo cáo của Cục Thú y cho biết, năm 2023, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại khoảng 25.404 ha, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước (có tổng diện tích bị thiệt hại là 23.548 ha); ngoài ra có khoảng 1.751 lồng, bè, vèo, bể nuôi có thủy sản bị thiệt hại.

Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại là 22.607 ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể:

  •  Thiệt hại do môi trường là 14.954 ha, không xác định được nguyên nhân là 922 ha (chiếm khoảng 89% trong tổng diện tích thủy sản nuôi bị thiệt hại).
  • Thiệt hại do dịch bệnh là 6.731 ha (chiếm 30% trong tổng diện tích tôm bị thiệt hại), giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.
  • Chủ yếu thiệt hại ở loại hình quảng canh, quảng canh cải tiến và tôm lúa (15.820 ha), còn lại là nuôi thâm canh, bán thâm canh (6.787 ha).

Bệnh Hoại tử gan tụy cấp tính (AHPND)

Xảy ra tại 19 tỉnh, thành phố với tổng diện tích tôm nuôi bị mắc bệnh là trên 1.324 ha (chiếm 1,58% diện tích tôm thả nuôi tại các xã có dịch). So với cùng kỳ năm 2022, bệnh xảy ra ở phạm vi hẹp hơn 16% và diện tích có tôm mắc bệnh giảm 30%.

Kết quả giám sát lưu hành, xét nghiệm bệnh: Mẫu được lấy để xét nghiệm gồm: 7.629 mẫu tôm, trong đó 2,4% mẫu dương tính; 127 mẫu môi trường, không có mẫu dương tính; 36 mẫu thức ăn tươi sống, trong đó có 01 mẫu dương tính. Số lượng mẫu xét nghiệm giảm 51,2% và tỷ lệ mẫu dương tính giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2022.

So sánh tình hình bệnh Hoại tử gan tụy cấp tính theo số lượng địa phương và diện tích

Bệnh Đốm trắng (WSD)

Xảy ra tại 20 tỉnh, thành phố với tổng diện tích tôm nuôi bị mắc bệnh là gần 2.150 ha (chiếm 1,68% diện tích tôm thả nuôi tại các xã có dịch). So với cùng kỳ năm 2022, bệnh xảy ra ở phạm vi hẹp hơn 1,7% và diện tích có tôm mắc bệnh giảm 8%.

Kết quả giám sát lưu hành, xét nghiệm: Mẫu được lấy để xét nghiệm bao gồm: 10.125 mẫu tôm, trong đó 4,3% mẫu dương tính; 01 mẫu môi trường và 02 mẫu thức ăn đều cho âm tính; 51/230 mẫu tôm tự nhiên, giáp xác dương tính. Số lượng mẫu xét nghiệm giảm 46,6% và tỷ lệ mẫu dương tính giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

So sánh tình hình bệnh Đốm trắng tính theo số lượng địa phương và diện tích

Bệnh Hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô (IHHND)

Xảy ra tại 04 tỉnh, thành phố gồm TP. Hải Phòng, Bến Tre, Trà Vinh và Kiên Giang với diện tích tôm nuôi bị mắc bệnh là trên 134 ha; tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả giám sát lưu hành, xét nghiệm: Mẫu được lấy để xét nghiệm bao gồm 6.147 mẫu tôm, trong đó có 3,4% mẫu dương tính; 02 mẫu môi trường đều cho âm tính; 194 mẫu tôm tự nhiên, giáp xác đều âm tính. Số lượng mẫu xét nghiệm giảm 43,4% và tỷ lệ mẫu dương tính tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn số liệu: Cục Thú y

Ngọc Anh