THỊ TRƯỜNG
📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝟲/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟮 ✅Khu vực: Sóc Trăng, Bạc ...
📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝟱/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟮 ✅Khu vực: Sóc Trăng, Bạc ...
Hơn một tuần nay, giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng tại tỉnh Trà Vinh ...
Làn sóng COVID-19 mới ở Trung Quốc diễn ra phức tạp trong khi thị trường ...
📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝟮/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟮 ✅Khu vực: Sóc Trăng, Bạc ...
Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng 50% trong tháng 10/2022. Trung Quốc tiếp tục ...
📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝟭/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟮 ✅Khu vực: Sóc Trăng, Bạc ...
📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝟮𝟵/𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮 ✅Khu vực: Sóc Trăng, Bạc ...
Cuối tháng 11, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ vượt mốc 10 ...
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 10/2022, giá trị XK tôm Việt ...
📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝟮𝟴/𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮 ✅Khu vực: Sóc Trăng, Bạc ...
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng và ...
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 10/2022, giá trị XK tôm Việt ...
📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝟮𝟱/𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮 ✅Khu vực: Sóc Trăng, Bạc ...
Những ngày này, người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ...
Tháng 10/2022, xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 907 triệu USD, tăng 1,6% so với ...
📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝟮𝟯/𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮 ✅Khu vực: Sóc Trăng, Bạc ...
"Trong thời gian còn lại của năm 2022, nhiều khả năng xuất khẩu thủy sản ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Rabobank dự báo thương mại cá hồi và tôm ...
[Tạp chí Người Nuôi Tôm] - Sản lượng tôm của Thái Lan dự kiến ​​sẽ ...

Tin mới nhất

T3,06/12/2022