Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 31-8-2022

📣📣📣 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒈𝒊𝒂́ 𝒕𝒐̂𝒎 𝒕𝒉𝒆̉ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝟑𝟏/𝟴/𝟮𝟬𝟮𝟮

✅Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu

Để lại bình luận của bạn