Cà Mau chiếm 21% tổng sản lượng tôm của Việt Nam trong tháng 4/2023

Theo báo cáo kinh tế xã hội tháng 4 của tỉnh Cà Mau, tổng lượng thủy sản trong tháng của tỉnh đạt 54.240 tấn, tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, sản lượng tôm của tỉnh đạt 21.850 tấn, tăng 8,58% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng chiếm 21% tổng lượng tôm của Việt Nam trong tháng 4/2023.

Sản lượng thủy sản khai thác của tỉnh Cà Mau trong tháng 4 ước đạt 19.740 tấn, tăng 0,87% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng ước đạt 34.500 tấn, tăng 7,81% so cùng kỳ (sản lượng tôm đạt 21.000 tấn).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng của tỉnh Cà Mau giảm 5,71% so với tháng 3/2023 và tăng 16,14% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, ngành khai khoáng tăng 61,82% so với cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,9%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 58,53%; ngành công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,89%.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau lũy kế từ đầu năm đến ngày 19/4/2023 đạt 1.604,29 tỷ đồng, đạt 33,19% so dự toán, tăng 20,55% so cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến ngày 19/4/2023 là 3.297,46 tỷ đồng, đạt 28,05% so dự toán, tăng 17,11% so cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 4/2023 của tỉnh ước đạt 6.762,60 tỷ đồng, tăng 2,6% so tháng trước, tăng 6,93% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 5.944,97 tỷ đồng, tăng 2,45% so tháng trước, tăng 4,63% so cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2023 của tỉnh Cà Mau tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2022. Tỉnh Cà Mau có 9/11 nhóm hàng ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước, trong đó giáo dục có mức tăng trưởng cao nhất với 11,63%; đứng sau là nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng với 7,07%… Ngược lại, giao thông và văn hóa, giải trí, du lịch giảm lần lượt 5,01% và 0,05%.

Tổng nguồn vốn tháng 4/2023 của tỉnh Cà Mau ước đạt 70.350 tỷ đồng, tăng 0,14% so với tháng trước, tăng 10,78% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 40.402 tỷ đồng, tăng 1,66%.

Tình hình huy động vốn của các chi nhánh ngân hàng – tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định và tăng trưởng. Các chi nhánh ngân hàng – TCTD thực hiện nghiêm túc quy định mức lãi suất huy động vốn theo chỉ đạo của Thống đốc ngân hàng Nhà nước.

Nguồn vốn huy động tại địa phương đáp ứng được 62,57% so với tổng dư nợ cho vay, giảm 1,62% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ đạt 64,19%), phần còn lại các chi nhánh ngân hàng – TCTD tranh thủ nhận vốn điều hòa trong từng hệ thống để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Tổng dư nợ cho vay tháng 4/2023 của tỉnh ước đạt 64.571 tỷ đồng, tăng 2,21% so với tháng trước, tăng 11,23% so với cùng kỳ.

Thu Hằng

Theo Mekong Asean

Tin mới nhất

T2,27/05/2024