Sản lượng tôm thế giới dự kiến đạt khoảng 3,3 triệu tấn năm 2019

[Người nuôi tôm] – Theo Hội nghị Thị trường thủy sản thế giới (GSMC), sản lượng tôm thế giới có khả năng tăng và đạt khoảng 3,3 triệu tấn năm 2019.

Sản lượng tôm thế giới dự kiến đạt khoảng 3,3 triệu tấn năm 2019

Sản lượng tôm của Ấn Độ dự kiến ổn định trong năm 2019 tuy nhiên sản lượng của Indonesia, Việt Nam, Ecuador, Thái Lan và Mexico đều dự kiến tăng trưởng dương. Năm 2018, sản lượng tôm của Ấn Độ đạt 700.000 tấn, Việt Nam đạt khoảng hơn 760.000 tấn.

Trung  Quốc  dự  kiến  sản  lượng  tôm  giảm  trong  năm 2019 trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ vẫn tăng. Tại GSMC, nhóm nghiên cứu về tôm cũng đưa ra những thảo luận về việc Ấn Độ và Việt Nam đều đang phấn đấu đạt mục tiêu sản lượng 1 triệu tấn.

Tin mới nhất

T4,24/07/2024