Không phải xin giấy phép nhập khẩu với thủy sản nguy cấp, quý hiếm

[Người nuôi tôm] – Đây là một trong nhiều nội dung của Nghị định số 26/2019/NĐ- CP (Nghị định 26) vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, tổ chức, cá nhân được phép nhập khẩu không phải xin giấy phép đối với loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Không phải xin giấy phép nhập khẩu với thủy sản nguy cấp, quý hiếm

Ảnh minh họa (Nguồn: IT)

Đối với loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp khi xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu giống thủy sản chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để nghiên cứu khoa học, trưng bày tại hội chợ, triển lãm phải được Tổng cục Thủy sản cấp phép.

Song song với đó, Nghị định 26 cũng quy định các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất khẩu giống thủy sản có tên trong Danh mục loài thủy sản cấm xuất khẩu thì phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Riêng các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp khi xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ

biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thực vật, động vật rừng nguy  cấp,  quý,  hiếm  và  thực  thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và quy định tại Nghị định 26.

Danh mục các loài thủy sản cấm xuất khẩu, trong đó, quy định cụ thể 43 loài thủy sản cấm xuất khẩu. Danh mục các loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện, trong đó, quy định cụ thể 65 loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện.

Nghị định 26 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2019. Nghị định 26 thay thế 14 Nghị định của Chính phủ và bãi bỏ 9 Chỉ thị, Thông tư, Quyết định khác.

Thu Hương

 

Tin mới nhất

T5,25/07/2024