Khả quan loại thức ăn mới cho tôm

Tập đoàn Thai Union mới đây đã công bố kết quả đầy hứa hẹn khu sử dụng AlgaPrime DHA được Corbion sản xuất để đáp ứng nhu cầu về nguồn thức ăn cho tôm.

Chris Haache, lãnh đạo Nuôi trồng Thủy sản toàn cầu tại Corbion cho biết, cơ hội mới này của Thai Union thể hiện cam kết với sự phát triển nhanh nhất trong nuôi  trồng thủy sản và AlgaPrime DHA có khả năng cuân cấp cho người nuôi tôm sự đảm bảo về khả năng truy xuất nguồn gốc và tính bền vững của thức ăn, đồng thời cho phép người nuôi tôm bổ sung Omega-3 có lợi vào sản phẩm của họ.

Nuôi tôm hiện tiêu thụ khoảng 100.000 tấn dầu cá hàng năm. Chủ yếu là vì dầu cá có chứa DHA, một thành phần chính trong sự tăng trưởng và phát triển của tôm. Nhu cầu toàn cầu về Omega-3 chuỗi dài, chẳng hạn như DHA và EPA, đang tăng nhanh như khả năng có sẵn từ nguồn hiện tại là cá đánh bắt từ tự nhiên bị hạn chế.

Từ năm 2016, Corbion đã sản xuất AlgaPrime DHA ở quy mô công nghiệp lớn phù hợp với nhu cầu của ngành nuôi trồng thủy sản. Được phát triển để giảm sự phụ thuộc vào nghề cá biển và cung cấp một nguồn Omega-3 chuỗi dài mới cho ngành nuôi trồng thủy sản. AlgaPrime DHA của dầu cá, sản xuất thông qua quá trình lên men với đường múa không biến đổi gen làm nguyên liệu.

L.T(Thefishsite)

Tin mới nhất

CN,14/07/2024