Giá tôm thẻ và tôm sú đá tại Bình Định và Tây Nam Bộ ngày 19/12

Đối với tôm thẻ đá, ao đất khu vực Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau: thương lái mua tại đầm tôm không kiểm kháng sinh cỡ 100 con/kg ở mức 98.000-101.000đ/kg, cỡ 60 con/kg ở mức 12.000-123.000đ/kg, cỡ 50 con/kg ở mức 130.000-132.000đ/kg.

Diễn biến giá tôm nguyên liệu (ướp đá) tại đầm Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau (không kiểm kháng sinh), đ/kg.

Tên mặt hàng 19/12/2019 18/12/2019 17/12/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 93.000-96.000 93.000-96.000 93.000-95.000
Cỡ 100 con/kg 98.000-101.000 98.000-101.000 98.000-100.000
Cỡ 90 con/kg 103.000-106.000 103.000-106.000 103.000-106.000
Cỡ 80 con/kg 108.000-111.000 108.000-111.000 108.000-111.000
Cỡ 70 con/kg 113.000-116.000 113.000-116.000 113.000-116.000
Cỡ 60 con/kg 120.000-123.000 120.000-123.000 120.000-123.000
Tôm sú
Cỡ 20 con/kg 210.000-230.000 210.000-230.000 21.000-230.000
Cỡ 30 con/kg 155.000-160.000 155.000-160.000 155.000-160.000
Cỡ 40 con/kg 130.000-140.000 130.000-140.000 130.000-14.000

Tại Bình Định, diện tích tôm chưa thu hạch hiện nay còn khoảng 20% chủ yếu cỡ 50 con/kg, 60 con/kg và 80 con/kg. Trong khi đó, dịch bệnh gia tăng nhiều. Giá tôm thẻ đá và thẻ oxy đều có xu hướng tăng nhẹ. Giá tôm thẻ oxy cỡ 100 con/kg ở mức 120.000 đ/kg. Trong khi đó, giá tôm thẻ đá cỡ 100 con/kg ở mức 108.000 đ/kg.

Diễn biến giá tôm thẻ đá thu mua tại Bình Định, đ/kg.

Tên mặt hàng 19/12/2019 4/12/2019 26/11/2019
Tôm thẻ
Cỡ 110 con/kg 103.000 103.000 103.000
Cỡ 100 con/kg 108.000 105.000 102.000
Cỡ 90 con/kg 113.000 110.000 107.000
Cỡ 80 con/kg 118.000 115.000 112.000
Cỡ 70 con/kg 123.000 120.000 117.000