Cập nhật giá tôm thẻ oxy và tôm sú oxy ngày 24/12/2020

Cập nhật giá tôm thẻ oxy và tôm sú oxy ngày 24/12/2020.

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu