Nhà chăn nuôi
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 23/9/2021

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 23/9/2021

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu