Nhà chăn nuôi
Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 14/5/2021

Cập nhật giá tôm thẻ kiểm kháng sinh ngày 14/5/2021.

Khu vực: Sóc Trăng, Bạc Liêu