Bến Tre: Thạnh Phú thả nuôi hơn 900 triệu con tôm giống

Năm 2019, hoạt động nuôi thủy sản ở huyện Thạnh Phú (tỉnh Bến Tre) phát triển khá, con tôm được nuôi với số lượng và diện tích khá lớn.

Theo đó, tôm sú, tôm thẻ giống nhập tỉnh qua kiểm soát từ đầu năm đến nay hơn 900 triệu con giống. Diện tích tôm thẻ thâm canh thả nuôi hơn 2.600ha ở các xã Thạnh Hải, Thạnh Phong, Giao Thạnh, An Điền, An Nhơn, An Qui, An Thạnh, An Thuận, Mỹ An, Mỹ Hưng, Quới Điền, trong đó có hơn 1.400ha tôm thâm canh đã thu hoạch, năng suất khoảng 7 – 8 tấn/ha. Ước thả nuôi tôm thâm canh đến cuối năm khoảng 3.500ha. Diện tích nuôi tôm quảng canh hơn 7.500ha, tôm lúa hơn 5.000ha, tôm rừng gần 800ha.

>>> Thương lái lại tranh mua tôm

Diện tích nuôi tôm càng xanh khoảng 1.000ha (trong đó nuôi chuyên khoảng 330ha) tập trung chủ yếu ở xã Mỹ An, sản lượng thu hoạch khoảng 1.700 tấn. Mô hình nuôi cua xen trong ao đầm nuôi tôm sú phát triển khá, sản lượng thu hoạch khoảng 1.500 tấn.

Ngoài ra, năm 2019, diện tích nuôi cá tại huyện là 257ha, sản lượng khoảng 5.000 tấn. Diện tích nuôi nghêu là 550ha ở Thạnh Hải, sản lượng thu hoạch khoảng 1.610 tấn. Diện tích nuôi sò khoảng 50ha, ở xã Thạnh Hải, Thạnh Phong sản lượng thu hoạch ước khoảng 560 tấn.

Tin, ảnh: M. Mừng

Nguồn tin: Báo Đồng Khởi

Tin mới nhất

T6,19/07/2024