Xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2022 đạt gần 9,39 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản trong tháng 10/2022 đạt 907,41 triệu USD, tăng 5,2% so với tháng 9/2022 và tăng 1,8% so với tháng 10/2021.

Tính chung 10 tháng năm 2022 xuất khẩu thủy sản đạt gần 9,39 tỷ USD, tăng mạnh 32,7% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 8,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt 775,67 triệu USD, tăng 28,1%.

Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 20,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 1,92 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 10/2022 đạt 150,51 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng 9/2022 nhưng giảm 31,7% so với tháng 10/2021. Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 15,2%, đạt gần 1,43 tỷ USD, tăng 32,9%; riêng tháng 10/2022 đạt 160,61 triệu USD, tăng 13% so với tháng 9/2022 và tăng mạnh 32,4% so với tháng 10/2021. Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 10/2022 giảm 3,6% so với tháng 9/2022 nhưng tăng 60,8% so với tháng 10/2021, đạt 141,03 triệu USD; cộng chung cả 10 tháng năm 2022 tăng mạnh 82,1% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 1,35 tỷ USD, chiếm 14,4% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 10 tháng năm 2022 tăng mạnh 44,6% so với 10 tháng năm 2021, đạt 4,55 tỷ USD, chiếm 48,5% trong tổng kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 37,8%, đạt 2,44 tỷ USD, chiếm 25,9%. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU chiếm 11,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt trên 1,07 tỷ USD, tăng mạnh 31,6%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 6,9% trong tổng kim ngạch, đạt trên 646,1 triệu USD, tăng mạnh 37%.

Xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/11/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: Vinanet/VITIC

Tin mới nhất

T4,28/02/2024