Tuy Phong (Binh Thuận): Sản xuất tôm giống đạt 23.7 tỷ post, chỉ tiêu năm 2020 đạt 24 tỷ post

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Tuy Phong là huyện sản xuất tôm giống đứng đầu tỉnh Bình Thuận. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có khoảng 141 cơ sở/783 trại sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, riêng huyện Tuy Phong có 118 cơ sở/838 trại sản xuất, chiếm 83,7% tổng số sơ xở toàn tỉnh.

Các cơ sở tập trung chủ yếu tại xã Vinh Tân và một số tại xã Chí Công, chủ yếu sản xuất và ương giống tôm thẻ chân trắng, một số ít sản xuất giống tôm sú.

Hiện nay, tôm giống Tuy Phong được cung cấp đi tất cả các tỉnh thành có nuôi tôm trong cả nước, nhất là các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. Để giữ vững và mở rộng thị trường tiêu thị, trong nhưng năm gần đây nhiều cơ sở sản xuất tôm trên địa bàn huyện đã đầu tư khang trang về chất lượng và quy mô sản xuất. Hàng năm, sản lượng tôm giống đạt trên 20 tỷ con/năm, chiếm tỷ lệ từ 95 – 98% sản lượng tôm giống toàn tỉnh.

Năm 2019, toàn huyện sản xuất được 23.7 tỷ post, đạt 100% kế hoạch năm và bằng 102.86% so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2020, Tuy Phong tiếp tục thực hiện chỉ tiêu sản xuất tôm giống đạt 24 tỷ post.

N.T

Tin mới nhất

T7,02/03/2024