Trung Quốc: Đẩy mạnh nuôi tôm trong nhà kính

[Tạp chí Người Nuôi Tôm] – Mô hình nuôi tôm trong nhà kính tại các tỉnh phía Nam Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh, tăng 50% so với năm 2023.

Theo Aquaculture Wealth – một ấn phẩm chuyên ngành thủy sản của Trung Quốc, mô hình nuôi tôm trong nhà kính tại các tỉnh phía Nam nước này tiếp tục tăng mạnh, tăng 50% về số lượng so với năm 2023. Tổng số nhà kính được xây dựng (bao gồm các cơ sở đang xây dựng) để nuôi tôm ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Phúc Kiến đã vượt 100 nghìn.

Theo ước tính của Aquaculture Wealth, tỷ lệ thành công của mô hình nuôi tôm trong nhà kính tại phía Nam Trung Quốc là 70%. Tuy nhiên, với chi phí thấp hơn so với các mô hình nuôi tôm khác tại phía Đông Trung Quốc, nuôi tôm trong nhà kính ở miền Nam đang là mô hình tạo nhiều lợi nhuận hơn.

Ngọc Anh

Theo Bản tin Thị trường, nông, lâm, thủy sản (Bộ Công Thương)

Tin mới nhất

T7,20/07/2024