Trà Vinh: Tập trung hỗ trợ nông dân phòng bệnh cho tôm nuôi

Vụ tôm nuôi 2023 trên địa bàn huyện Cầu Ngang, do thời tiết bất lợi hiện có hơn 210ha tôm nuôi với hơn 40 triệu con tôm giống thả nuôi bị thiệt hại; tôm chết chủ yếu ở giai đoạn từ 45 – 70 ngày tuổi.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Ngang, vụ nuôi tôm 2023 đến nay toàn huyện có 3.725 hộ thả nuôi 895 triệu con tôm sú và tôm thẻ chân trắng trên diện tích mặt nước 1.796ha; trong đó, tôm thẻ chân trắng thả nuôi hơn 741,6 triệu con trên diện tích mặt nước 1.092ha, đạt 24,53% so với kế hoạch; tôm sú thả nuôi hơn 153 triệu con trên diện tích mặt nước 704ha đạt 25,32% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi hiện có hơn 210ha tôm nuôi với hơn 40 triệu con tôm giống thả nuôi bị thiệt hại; tôm chết chủ yếu ở giai đoạn từ 45 – 70 ngày tuổi. Qua khảo sát và lấy mẫu xét nghiệm, hầu hết tôm chết do bệnh đốm trắng, đỏ thân, gan tụy, bệnh đường ruột. Nguyên nhân tôm chết do sự chênh lệch cao về nhiệt độ giữa ngày và đêm, một số nguồn con giống thả nuôi chất lượng kém.

Để hạn chế thiệt hại cho người nuôi, UBND Cầu Ngang chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tăng cường hỗ trợ nông dân phòng bệnh cho tôm nuôi; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo nông dân thường xuyên theo dõi, quan trắc môi trường nguồn nước cấp, nước trong ao nuôi; tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn tôm giống nuôi để hạn chế rủi ro thiệt hại, dịch bệnh lây lan.

Đình Cảnh

Báo Trà Vinh

Tin mới nhất

T5,23/05/2024