Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý 1/2019 ước tính đạt 646,2 nghìn tấn

[Người nuôi tôm] – Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý 1/2019 ước tính đạt 646,2 nghìn tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 468,2 nghìn tấn, tăng 5%; tôm đạt 101,9 nghìn tấn, tăng 7,6%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý 1/2019 ước tính đạt 646,2 nghìn tấn

Ảnh minh họa (Nguồn: IT)

Diện tích nuôi cá tra quý 1/2019 ước tính đạt 3 nghìn ha, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng cá tra đạt 250,1 nghìn tấn, tăng 7,7%, trong đó Đồng Tháp đạt 98,9 nghìn tấn, tăng 3,9%; An Giang đạt 81,6 nghìn tấn, tăng 11,3%;

Cần Thơ đạt 36,4 nghìn tấn, tăng 13%. Nuôi tôm nước lợ đang vào vụ thả nuôi chính trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Sản lượng tôm sú quý 1/2019 ước tính đạt 43,1 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 45,6 nghìn tấn, tăng 8,9%.

Bên cạnh đó, sản lượng thủy sản khai thác quý 1/2019 ước tính đạt 820,5 nghìn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 630,5 nghìn tấn, tăng 5,2%; tôm đạt 34,5 nghìn tấn, giảm 1,1%. Thời tiết những tháng đầu năm tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác biển, chi phí hoạt động khai thác ổn định, nhu cầu tiêu thụ hải sản của người dân tăng tạo động lực cho ngư dân vươn khơi bám biển. Ước tính sản lượng thủy sản khai thác biển quý 1/2019 đạt 785,1 nghìn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 606,1 nghìn tấn, tăng 5,4%; tôm đạt 31,6 nghìn tấn, giảm 0,9%.

N.Trinh

Tin mới nhất

T2,17/06/2024