Nâng tầm tôm Việt: Thêm cơ hội cho tôm Cà Mau

“Cà Mau chung tay nâng tầm tôm Việt” là chủ đề của Festival Tôm tỉnh Cà Mau năm 2023, một trong những chuỗi sự kiện Cà Mau – Ðiểm đến 2023 được mong chờ, sẽ diễn ra vào tháng 12 tới. Còn chưa đầy 9 tháng nữa sự kiện quan trọng này sẽ được tổ chức tại thủ phủ tôm của đất nước. Theo đó, Cà Mau đã và đang hoạch định chiến lược để góp phần nâng tầm tôm Việt.

Năm 2022 là năm thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Cà Mau vượt mốc 1 tỷ USD. UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức Festival Tôm tại Cà Mau. Ðây được xem là cơ hội giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm thuỷ sản của Cà Mau, quy trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm…, nhằm góp phần kết nối giao thương trong nước và xuất khẩu mặt hàng thuỷ sản.


Năm 2022 là năm thứ 3 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản Cà Mau vượt mốc 1 tỷ USD.

Hiện ngành nông nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp đối với ngành hàng tôm để chào mừng ngày hội lớn của con tôm Cà Mau. Bước sang năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu tổng sản lượng thuỷ sản cao hơn, với mức 640 ngàn tấn, tăng 2,9%/năm (sản lượng tôm đạt 243 ngàn tấn, tăng 6,6%/năm).

Hoạch định chiến lược

Ðể đạt được mục tiêu trên, tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp phù hợp với điều kiện từng vùng, sản phẩm hàng hoá.

Với mục tiêu đặt ra trong năm 2023: Tổng sản lượng thuỷ sản cao hơn, với mức 640 ngàn tấn, tăng 2,9%/năm (trong đó sản lượng tôm đạt 243 ngàn tấn, tăng 6,6%/năm), nhằm tạo bước đột phá quan trọng trong những năm cuối của nhiệm kỳ 2020-2025. Ðể phấn đấu đạt mục tiêu trên, ngành hàng tôm Cà Mau cần phải có sự nỗ lực mạnh mẽ, khẳng định vị thế là ngành hàng chủ lực cấp quốc gia. Trong năm 2022, tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 2460/QÐ-UBND thực hiện Chương trình số 28 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

“Sở NN&PTNT đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-SNN phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2023. Theo đó, xác định các nhiệm vụ cần quan tâm, tập trung chỉ đạo, trong đó có các nhiệm vụ: nâng cao năng suất tôm nuôi trên địa bàn tỉnh, tổ chức Festival Tôm và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ÐBSCL tại tỉnh Cà Mau trong chuỗi sự kiện Cà Mau – Ðiểm đến 2023”, ông Phan Hoàng Vũ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, cho biết.

Cà Mau xác định nhiệm vụ phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản.

Đồng thời, thực hiện chiến lược phát triển ngành hàng theo hướng tích hợp đa giá trị, tăng hàm lượng khoa học công nghệ. Triển khai thực hiện hiệu quả đề án phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2023-2030, tăng nhanh tỷ lệ sử dụng giống tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất đại trà, nhằm tạo đột phá mới về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Ðẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn.

Xác định lĩnh vực ưu tiên

Cà Mau tập trung phát triển thuỷ sản thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, sản xuất hàng hoá lớn gắn với công nghiệp chế biến hiện đại, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng sản lượng. Giữ ổn định diện tích nuôi tôm khoảng 280.000 ha, phát triển loại hình nuôi tôm phù hợp với từng vùng sinh thái để ứng dụng khoa học công nghệ mới và áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế. Trong đó, ưu tiên phát triển nuôi tôm siêu thâm canh, ứng dụng công nghệ cao để tăng nhanh sản lượng; phát triển nuôi tôm quảng canh cải tiến, quảng canh cải tiến 2, 3 giai đoạn, tôm – lúa, tôm – rừng, nuôi tôm sinh thái, tôm hữu cơ…

Cà Mau phấn đấu giữ ổn định diện tích nuôi tôm khoảng 280.000 ha, phát triển loại hình nuôi tôm phù hợp với từng vùng sinh thái để ứng dụng khoa học công nghệ mới và áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế.

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Festival Tôm tỉnh Cà Mau năm 2023 lồng ghép hoạt động diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng ÐBSCL nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại các ngành hàng chủ lực, sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững ngành tôm tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tập trung phát triển một số loài thuỷ sản tiềm năng ngoài tôm như cua, sò huyết, cá đồng… Xây dựng đề án phát triển bền vững nghề cua biển, đề án phát triển sản phẩm sò huyết; tiếp tục hoàn chỉnh dự án xây dựng khu bảo vệ và phát triển nguồn lợi cá đồng huyện U Minh.

“Tăng cường khai thác thuỷ sản bền vững trên cơ sở giảm dần cường lực, nâng cao chất lượng khai thác và bảo quản sản phẩm sau khai thác; tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản theo hướng giảm khai thác gần bờ, đẩy mạnh khai thác tại các vùng biển xa bờ, tăng cường bảo vệ, tái tạo nguồn lợi hải sản, nghiêm cấm các hoạt động khai thác mang tính huỷ diệt; tăng cường quản lý hoạt động của tàu cá trên biển. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Uỷ ban châu Âu; sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo. Tập trung triển khai khu bảo tồn biển gắn với chuyển đổi ngành nghề nuôi trồng hải sản ven biển ngay sau khi đề án được phê duyệt. Ðẩy mạnh phát triển kinh tế biển trở thành động lực thúc đầy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; nghiên cứu hình thành các trung tâm phức hợp thuỷ sản ven biển, đầu tư dịch vụ hậu cần nghề cá”, ông Phan Hoàng Vũ nhấn mạnh./.

Phú Hữu

Nguồn tin: Báo Cà Mau

Tin mới nhất

T5,20/06/2024