Kim Sơn (Ninh Bình): Kế hoạch thả hơn 2.000 ha nuôi tôm xuân hè 2019

[Người nuôi tôm] – Vào thời điểm này, người dân vùng nuôi trồng thủy sản ở các xã ven biển huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đang gấp rút hoàn thành việc cải tạo ao nuôi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng cho ngày xuống giống vụ tôm xuân hè 2019.

Kim Sơn (Ninh Bình): Kế hoạch thả hơn 2.000 ha nuôi tôm xuân hè 2019

Theo kế hoạch, diện tích nuôi tôm vụ 1 của huyện Kim Sơn là 2.115 ha, trong đó nuôi tôm sú quảng canh cải tiến là 1.985 ha, nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp và bán công nghiệp là 130 ha. Để phấn đấu đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao, ngay từ đầu vụ, chính quyền các xã có diện tích nuôi tôm cùng các cơ quan chuyên môn đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật cho bà con.

Ngành nông nghiệp cùng chính quyền địa phương cũng đang tập trung thực hiện công tác tập huấn kỹ thuật, quan trắc, cảnh báo môi trường, khuyến cáo lịch thời vụ… Bên cạnh đó, việc quản lý chất lượng giống, thuốc thú y thủy sản cũng được siết chặt nhằm không để con giống kém chất lượng và thuốc, hóa chất giả lưu hành trên địa bàn gây rủi ro, thiệt hại cho người nuôi.

HT

Tin mới nhất

CN,21/04/2024