Khánh Hòa: Đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản vượt 1 tỷ USD

UBND tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu xuất khẩu thủy sản đến 2045 đạt hơn 1 tỷ USD.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm nuôi biển công nghệ cao”. Theo mục tiêu của đề án, giai đoạn 2024 – 2029 sẽ thí điểm nuôi biển công nghệ cao; giai đoạn 2030 – 2045 bước vào phát triển nuôi biển công nghệ cao.

Tầm nhìn đến năm 2045, cùng với các ngành kinh tế khác, công nghiệp nuôi biển của tỉnh Khánh Hòa đạt ở trình độ tiên tiến với phương thức quản lý hiện đại, trở thành bộ phận quan trọng trong ngành nông nghiệp tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh, có giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt trên 1,042 tỷ USD.

Đề án cũng nhằm bảo vệ môi trường biển, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững, từng bước hình thành vùng nuôi biển từ 3 đến 6 hải lý, vừa đảm bảo phát triển kinh tế biển, vừa giảm áp lực nuôi biển ven bờ…

Theo đề án, tại vịnh Nha Trang, vùng nuôi theo hướng công nghệ cao Tây Trí Nguyên sẽ nuôi tôm hùm xanh, tôm hùm bông, cá bớp…

Đối với vùng biển đến 3 hải lý, vị trí nuôi thuộc huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa và vịnh Nha Trang.

Tại vùng nước thuộc huyện Vạn Ninh sẽ tập trung phát triển khu vực vùng biển nuôi công nghệ cao Nam Đại Lãnh, Nam Mũi Đôi, Tây Nam và Tây Bắc Lạch Cửa Bé, Nam Hòn Me, Vũng Ké, Mũi Cổ Cò, Cùm Meo và Bắc Cùm Meo, Rạn Trào.

Còn vùng nước thuộc thị xã Ninh Hòa tập trung phát triển khu vực Tây Nam Hòn Chà Là, Bãi Giông, Hòn Thị, Tây Nam Hòn Lăng – Hòn Giữa.

Riêng tại vịnh Nha Trang, vùng biển nuôi theo hướng công nghệ cao Tây Trí Nguyên với diện tích vùng nuôi khoảng 13ha, độ sâu từ 8 – 15m, nền đáy bùn cát. Tại đây, địa phương sẽ ưu tiên nuôi tôm hùm xanh, tôm hùm bông, cá bớp, cá chẽm, cá chim…

Đối với vùng biển từ 3 đến 6 hải lý, vị trí nuôi tại vùng biển ở Vạn Ninh (phía nam Đại Lãnh với 460ha và Bắc Hòn Đen với 174ha); vùng biển ở Ninh Hòa (phía nam Hòn Chà Là với 71ha); vùng biển ở Nha Trang (xung quanh Hòn Dung với 403ha, Đầm Bấy – Bích Đầm với 56ha); vùng biển ở Cam Lâm (phía nam Hòn Nội với 109ha).

Công nghệ nuôi biển từ 3 đến 6 hải lý bằng lồng nổi vật liệu mới nhựa tổng hợp PolyEthylen mật độ cao (HDPE) với dạng lồng tròn nổi, kết hợp với các công nghệ hiện đại khác.

Theo đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Khánh Hòa cho biết kinh phí thực hiện đến năm 2029 (thí điểm) là 1.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 300 tỷ đồng, vốn người nuôi đóng góp 400 tỷ đồng. Số còn lại là vốn vay chính sách tín dụng ưu đãi và từ các tổ chức tín dụng khác.

Khánh Hồng

Tạp chí Đầu tư Kinh tế

Tin mới nhất

T7,20/04/2024